Gallery

PLANOLS CAN CATEURA 2019

Entrance

Kitchen

L’Anyell room

L’Ovella room

habitacio lovella

La pastoreta room

PLANOLS CAN CATEURA 2019

Living room

El ramat room

El prat room

Els gossets room

La nit room

Extra beds

Porch – dining room

Exteriors

Back to top arrow